Harjoitusohje

Esimieheen kohdistuvien odotusten hallinta

Hyödyt odotusten hallinnasta


 

1. Avoimuus

Harjoitus totuttaa työyhteisön avoimeen keskusteluun myös herkkinä pidetyissä asioissa. Kun johtajuudesta voidaan puhua suoraan ja avoimesti, niin miksi ei kaikista muistakin työrooleista.

 

2. Suoruus ja selkeys

Kaikki odotukset kuunnellaan huolella mutta kaikkea ei tarvitse luvata toimittaa. Selkeät ja suorat kannanotot odotusten täyttämisestä eivät jätä tilaa jossittelulle.

 

3. Turvallisuus

Avoimuus vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Kaikesta työhön liittyvästä pystytään ja halutaan puhua. ”Salaisuudet sairastuttavat yhteistyösuhteet”.

 

4. Vastavuoroisuus

Esimiehen on luontevaa fasilitoida keskusteluja yhteisön muihin rooleihin kohdistuvista odotuksista, kun on ensin vastaanottanut omaan työhön kohdistuvat odotukset.

 

5. Esimies saa velvoitteen johtaa laadukkaasti.

Varsinkin vaikeisiin asioihin puuttuminen ja palautteen antaminen nopeutuvat, kun alaiset sitä suoraan pyytävät.

 

6. Palautteen antaminen esimiehelle helpottuu

kun odotukset on yhdessä keskusteltu ja palautteen keräämisen tavasta sovittu

 

7. Yhteinen tietoisuus johtamisesta

Jos odotuksista keskusteltaisiin vain kahden kesken, niin henkilöstön kesken syntyy erilaisia tulkintoja ja jopa ristiriitaisia odotuksia.

 

Toteuttaminen

 

Harjoitus käynnistyy kysymyksellä:

”Kun työpäivän jälkeen menette kotiin niin mitä on töissä tapahtunut, jotta voisitte sanoa läheisellenne, että minulla on erinomainen esimies? Mitkä konkreettiset odotukset pitäisi täyttyä, jotta voisitte arvostaa esimiestänne?”

 

  • Pyydä jokaista laatimaan oma lista odotuksista
  • Kannusta avoimuuteen kertomalla, että jos odotusta ei kykene ilmaisemaan, niin toteutuminen on sattuman kauppaa.
  • Tarkoitus ei ole jakaa palautetta vaan asettaa johtamistyölle selkeät odotukset.

 

Kun kynät hidastuvat niin jaa osallistujat 2-3 ryhmään ja pyydä laatimaan ryhmän yhteinen lista. Ensimmäisenä listassa pitäisi olla kaikkein tärkeimmät odotukset.

 

Korosta konkreettisuutta! Arvotasoisia odotuksia ei oteta vastaan. Esimerkiksi oikeudenmukaisuus ei kelpaa odotukseksi vaan konkreettinen kuvaus siitä mitä oikeudenmukaisuus on tässä työyhteisössä.

 

Kun listat ovat valmiita, niin aloita odotusten kerääminen ja kirjaaminen fläpille. Pyydä ryhmiltä yksi odotus kerrallaan. Keskustelkaa odotuksen oikeasta tulkinnasta ja oliko toisella ryhmällä sama odotus. Kuuntele huolella ja kysy odotuksen taustoista ja merkityksestä. Älä paljasta omaa suhdettasi odotukseen vielä keräysvaiheessa vaan kuuntele huolella.

 

Aloita odotusten kommentointi, kun kaikki odotukset on listattu. Tarkista että kaikki odotukset on varmasti ilmaistu ja listattu. Kommentoinnissa sinulla on kolme vaihtoehtoa:

 

  1. Kyllä – teen parhaani tämän odotuksen täyttämiseksi.
  2. Ei – tätä odotusta en aio täyttää koska….
  3. ? – tämä vaatii harkintaa. Palaa tähän odotukseen myöhemmin, kun olen sitä pohtinut. Odotuksiin voi tehdä varauksia ja muutoksia.

 

Joidenkin odotusten vastaanottamisessa voi tunnustaa oman heikkoutensa ja pyytää ryhmältä apua/tukea johtamistyölle. Kun olet kommentoinut kaikki odotukset niin voit kiittää porukkaa avoimuudesta ja suoruudesta. Jos ryhmässä on muita esimiehiä, niin keskustelkaa odotusten kohdistumisesta myös heihin. Yleensä odotukset johtajuudesta ovat esimiehille samankaltaiset. Tapa ilmaista odotuksia voi vaihdella.

 

Seuraavaksi

  • Harjoituksen päätteeksi voitte sopia aikataulun muihin työrooleihin kohdistuvien odotusten tunnistamisesta ja hallinnasta. Seinätekniikalla voi käsitellä useita rooleja samanaikaisesti.
  • Odotuksista saa hyvän palautetyökalun. Lisää ”toteutuu hyvin – ei toteudu” jana odotusten perään. Palautekeskustelun voi toteuttaa 1-3 kuukautta harjoitteen jälkeen. Jos palautekeskustelua ei käydä, niin odotusten ohjaava vaikutus hiipuu.

Walk the Talk Oy

Walk the talk – "Puheista tekoihin" – on organisaatioiden muutoshallintaan ja menestyvien työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut yhtiö.

Ota yhteyttä

Timo Matikainen
Helsinki

puh + (358) 40 518 4948
e-mail timo.matikainen@walkthetalk.fi