Muutoskykyisen organisaation tunnusmerkkejä.

Organisaation ominaisuudet vaikuttavat kaikki toisiinsa. Muutoskykyisyys on usean samanaikaisesti toisiinsa vaikuttavan ominaisuuden seuraus. Ainakin seuraavat kolme ominaisuutta ovat fokuksessa, kun autamme organisaatiota menestymään muutoksessa.


1. Voimakas yhteinen päämäärätietoisuus.

Yhteisesti ymmärretty olemassaolon tarkoitus (missio) sekä strategiset valinnat ohjaavat organisaation rakennetta sekä vallan ja vastuun jakautumista (roolitus) henkilöstölle. Tiimien ja yksilöiden toiminnalliset tavoitteet ovat voimakkaasti sidoksissa yhteiseen päämäärään. Vaikka taloudelliset tavoitteet usein noudattavat vuosirytmiä ovat toiminalliset tavoitteet huomattavasti tiiviimmän tarkastelun ja päivittämisen kohteena (rullaavat tavoitteet ja talouden seuranta).

2. Ehjä takaisinkytkentä.

Yhteinen tilannekuva ja kyky ohjautua kohti päämäärää edellyttää kattavaa tietoa ja yhteistä tulkintaa (dialogia). Tietoon ja sen erilaisiin tulkintoihin perustuvasta dialogista syntyy organisaation jäsenten yhteinen oppiminen. Päämäärätietoisuus ja tilannekuva ovat perusta, ”yleissivistys”, jonka varassa henkilöstö kykenee ottamaan laajaa vastuuta omasta toiminnastaan. Puutteet tiedossa ja tulkinnoissa näkyvät puutteina toiminnassa. Rakenteet ja toimintatavat ovat jatkuvan kriittisen tarkastelun kohteena. Digitalisoituva tieto ja raportointi mahdollistavat lyhyemmät kehittymisen läpimenoajat.

3. Yhteisön johtaminen.

Menestyvän esimiestyön tärkein tunnusmerkki on työyhteisön turvallisuuden tunne. Turvallinen yhteisö kykenee rehelliseen dialogiin ja rohkeasti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Rohkeat ratkaisut kasvattavat ammattiylpeyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikka välillä ei niin hyvin onnistuta.  Pelko jähmettää kehityksen.  Esimiesten oma yhteisö eli johtoryhmän työskentely säteilee läpi organisaation. Valta ja vallankäyttö ovat muutoskykyisyyden ytimessä. Yhteisöt (kulttuurit) muuttuvat nopeasti johtajuutensa kaltaiseksi.

 

Muutoskykyisyyden kehittyminen alkaa johtamiskäytäntöjen ja johtamisen uudistumisesta (roolikuvaus, tavoitteet, kehityskeskustelut, suoriutumisen arviointi, kokoukset…)

Päämäärän mielekkyys ja yhteisön tuki saavat muutosenergiat liikkeelle. Pelko lamaannuttaa.

Walk the Talk Oy

Walk the talk – "Puheista tekoihin" – on organisaatioiden muutoshallintaan ja menestyvien työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut yhtiö.

Ota yhteyttä

Timo Matikainen
Helsinki

puh + (358) 40 518 4948
e-mail timo.matikainen@walkthetalk.fi