Miksi – Menestyvien työyhteisöjen puolesta!

Walk the Talkin missio on työyhteisöjen hyvinvointi ja menestyminen nopeasti muuttuvassa maailmassa.  Yhteisöjen hyvinvointi on yhtiön perustajan Timo Matikaisen elämäntehtävä.


Minun ihmiskuvani – meillä on vapaus valita. Ketään meistä ei ole tuomittu jatkamaan toimintaa, joka ei palvele yhteisöä. Rohkeasta ja armollisesta itsensä tarkastelusta kasvaa hyvinvointia.

Miten – Rohkeasti ja ihmistä arvostaen.

Noin 400 muutosprojektia 30 vuoden aikana on jalostanut Timo Matikaisen osaamista muutosjohtamisesta.  Jokainen uusi asiakasprojekti haastaa nykyisen ajattelun yhteisön johtamisesta ja mahdollistaa myös valmentajan uudistumisen esimerkiksi digitalisaation ja AI:n hyödyntämisessä.
Rohkeasti ja ihmistä arvostaen. Ryhmädynamiikan lainalaisuudet toteutuvat samankaltaisina organisaatiokulttuureiden eroista huolimatta. Toisaalta parhaat johtamiskäytännöt ja toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisuus kysymyksiä. Ratkaisut on räätälöitävä yhteisön ja muutostavoitteiden ehdoilla.


Muutoksen ripeä edistyminen lisää hallinnan ja mielekkyyden tunnetta.

Mitä – Merkittävät ja haastavat muutokset saavat ajattelun ja energian liikkeelle.

Tähän mennessä olen toteuttanut muutosprojekteja 50 organisaatiossa niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin puolella. Osa hankkeista on koskenut globaalisti tuhansia ihmisiä sadoissa yhteisöissä, osa taas on ollut yksittäisen työyhteisön (osasto, myymälä, tuotantolinja, johtoryhmä…) sisäisiä muutoksia. Kaikkien projektien ytimessä on yhteisön ajattelun ja toiminnan muutos.


Muutosten läpimenoajat ovat lyhentyneet. Muutokset, joihin tarvittiin ennen kaksi vuotta ja paljon suostuttelua onnistuvat nyt alle 10 kuukaudessa ja huomattavasti mielekkäämmällä henkilöstökokemuksella

.

Walk the Talk Oy

Walk the talk – "Puheista tekoihin" – on organisaatioiden muutoshallintaan ja menestyvien työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut yhtiö.

Ota yhteyttä

Timo Matikainen
Helsinki

puh + (358) 40 518 4948
e-mail timo.matikainen@walkthetalk.fi