Referenssejä

Kokemukseni mukaan varmistat ennen yhteistä hanketta että se edistää merkityksellisiä asioita ja että meillä on yhteinen fokus. Arvostan suoruuttasi, kerrot aina oman perustellun näkemyksesi ja havaintosi, myös silloin kun kyse on vaikeista asioista. Olet erinomainen havainnoimaan ja analysoimaan asioita sekä tämän perusteella ehdottamaan konkreettisia tapoja, miten edetään haluttuun tavoitteeseen. Kuuntelet huolella, ja kaikella kokemuksellasi ja ammattitaidollasi tuot ratkaisuja juuri siihen solmukohtaan, mikä vaatii muutosta.

Sinuun voi luottaa. Et todellakaan päästä asiakkaitasi helpolla vaan autat heidät nätisti mutta jämäkästi epämukavuusalueelle kehittymään.

Tuoreita referenssejä:


Employee Experience keskustelut työyhteisön tilasta – Barona Group

Kehitimme Employee Experience toimintamallin yhdessä Barona Group HR:n kanssa korvaamaan perinteisten henkilöstökyselyiden aiheuttamaan turhautumaa matalasta vaikuttavuudesta. Tulokset ovat ylittäneet odotukset. Liitteenä Employee Experience toimintamallin kuvaus ja muutama Barona Groupin arvolupauksista omalle henkilöstölle.

”Employee Experience keskustelut ovat vahvistaneet Baronan menestymisen kulttuuria. Yhteinen tietoisuus kulttuurin tavoitetilasta on nyt paljon konkreettisempaa kuin perinteisellä arvokeskustelulla voi saavuttaa. Saimme prosessissa monia odottamattomia hyötyjä.”

 

Henkilöstöjohtaja Marita Paajaste, Barona Group

 

Lue lisää...


Aalto yliopisto

Aalto yliopiston digitalisaatiostrategian toimeenpano ITS organisaatiossa vuonna 2017. Strategia edellytti merkittävää kyvykkyyden muutosta. Uusiutumisen kohteeksi joutui koko toiminta-arkkitehtuuri eli rakenteet, roolit, prosessit, järjestelmät, johtamiskäytännöt, palautemekanismit. Kokemuksen kautta kyvykkyys kehittyy edelleen, mutta muutoksen ydin valmistui noin yhdeksässä kuukaudessa. Aika ripeästi.
CHRISTA WINQVIST, CIO, AALTO UNIVERSITY

Digitalisation strategy implementation

Digitalisaatio edistää ja edellyttää integraatiota. Aalto Yliopiston ITS organisaation X-RAY Day on hyvä case esimerkki johtamiskäytäntöjen integroitumisesta asiakkaiden kanssa. Neljän kuukauden välein toteutuva läpivalaisu ylläpitää yhteistä päämäärätietoisuutta.

CHRISTA WINQVIST, CIO, AALTO UNIVERSITY

Palautetta Walk the Talk työstä

Johtaminen ja varsinkin merkittävien muutosten johtaminen haastaa esimiestä epämukavuusalueelle. Turvallinen valmentaja auttaa menestymään.


Gavdi Finland – kasvutarina parhaaksi

Gavdi Finland siirtyi vuonna 2013 pilvipalveluiden SAP SuccessFactors -konsultointiin ja halusi kehittyä markkinoiden parhaaksi. Henkilöstön valmennuksissa rakennettiin menestymisen edellytykset. Vuonna 2014 Gavdi Finland sai ”SAP Nordic Newcomer Partner of the Year” -palkinnon. Lisäksi vuosina 2015 ja 2016 SAP on palkinnut Gavdin koko Pohjoismaiden parhaana pilvipartnerina (”SAP Nordic Cloud Partner of the Year”).

TUOMO ROPPONEN, CEO, GAVDI FINLAND

Gavdi "latukone"Product Structure as a learning environment

Latukone = Käytännön kokemuksista kertyvän osaamisen tehokas kiteytyminen tuoterakenteen ominaisuuksiksi ja työkaluiksi mahdollisti henkilöstön nopean pätevöitymisen. Uudelle oppimisympäristölle annettiin lempinimeksi Latukone. ”Tiellä käyvä on tien vanki, vapaa on vain umpihanki - ratkaisu on LATUKONE”.

TUOMO ROPPONEN, CEO, GAVDI FINLAND

Change Readiness Tool

Change Readiness - Ei riitä, että Gavdin konsultit osaavat toimittaa Success Factors modulit. Myös asiakkaiden valmiuksia käyttöönottoon on kehitettävä ennen toimituksen alkua. Change Readiness-työkalu auttaa ennakoimaan haasteet. Gavdi projektien läpimenoajat ovat lyhentyneet merkittävästi ennakoivan valmistautumisen avulla


Dialogisen lainvalmistelun kehittäminen – Case KVOS

Yhteiskuntamme kompleksiset ongelmat haastavat perinteisen lainvalmistelun. Kulttuurin valtion-osuusjärjestelmän uudistumiseen haluttiin mahdollistaa laaja-alainen kulttuuripoliittinen keskustelu ja lainvalmistelutyöryhmän työskentelytapojen muutos. Timo Matikainen palkattiin fasilitaattoriksi Sitran johtamaan projektiin kehittämään ja toteuttamaan uusia osallistumisen käytäntöjä. lainvalmisteluun. https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-kulttuurivos-tyo-lahenee-loppuaan/.

 


Kaivosvastuuverkoston perustaminen

Rakentavan dialogin ja yhteistyön aikaansaaminen kaivosteollisuuden eri intressiryhmien (paliskunnat, luonnonsuojelu, maanomistajat, matkailu…) kesken oli haastava ryhmädynamiikan haaste. Sitra palkkasi Timo Matikaisen auttamaan ehjän dialogin syntymistä ja vahvistamaan ryhmän tahtoa ja kykyä yhteistyöhön. Tällä hetkellä Suomessa on maailman edistyksellisin itsesäätelyyn perustuva vastuullisuusjärjestelmä, jonka toteuttamiseen on enemmistö kaivosjohtajista sitoutunut. www.kaivosvastuu.fi

Walk the Talk Oy

Walk the talk – "Puheista tekoihin" – on organisaatioiden muutoshallintaan ja menestyvien työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut yhtiö.

Ota yhteyttä

Timo Matikainen
Helsinki

puh + (358) 40 518 4948
e-mail timo.matikainen@walkthetalk.fi