Johtamisen työkaluja

Kun vanhat toimitamallit eivät riitä, tarvitaan uutta näkökulmaa myös johtamiseen.


Omaan rooliin kuuluvien odotusten tunnistaminen ja hallinta

Odotusharjoitus on erityisen hyödyllinen uusille työntekijöille ja varsinkin esimiehille. Työhön kohdistuvista odotuksista ja niiden toteutumisesta keskustellaan aivan liian vähän.

 

Lue lisää...


Harjoitus omaan johtajuuteen kohdistuvista odotuksista antoi vahvan ”selkänojan” työhön. Esimerkiksi kun oma työyhteisö on nyt yhdessä pyytänyt ripeää hankalien asioiden esille nostamista, niin minun on niin toimittava. Saa nähdä millaisen palautteen saan esimiestyöstä.

Yhteistyöhön ja vastuun ottamiseen velvoittavat roolikuvaukset.

Roolin kuvaamisessa on oltava tarkkana, jotta synnytetään oikea työorientaatio. Mistä minä olen vastuussa? Muutoskykyisen organisaation roolit kannattaa kuvata yhteistyöhön velvoittavien vastuiden avulla (liite). Kysymykseen ”mitkä ovat minun tehtäväni” löytyy vastauksia keskusteluissa kollegoiden kanssa.

 

Lue lisää...

 


Paljon helpompaa on listata tehtäviä ja mittareita kuin kuvata työn seurauksia – vastuita. Keskustelut toistemme vastuista tuottivat syvällisen ymmärryksen yhteistyön tarpeesta. Roolikuvaukset eivät taida tulla täydellisiksi koskaan, sillä ajattelu vastuunjaosta kehittyy kokemusten myötä.

Walk the Talk Oy

Walk the talk – "Puheista tekoihin" – on organisaatioiden muutoshallintaan ja menestyvien työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut yhtiö.

Ota yhteyttä

Timo Matikainen
Helsinki

puh + (358) 40 518 4948
e-mail timo.matikainen@walkthetalk.fi