Roolittaminen muutoskykyisessä työyhteisössä


Roolittaminen ja työnjako ovat tarkoituksenmukaisuus kysymyksiä ja alisteisiä yhteisön päämäärille ja vallitsevalle tilannekuvalle. Jos roolittamisessa päädytään yhden henkilön omistamiin ”hiekkalaatikoihin” on muutoskykyisyys hiekkalaatikoiden välisellä alueella uhattuna. Toisaalta on olemassa tilanteita, joissa selkeät esimiehen toimeksiannot ja tehtävien jako ovat tarpeen.

 

Vastuisiin, valtaan, yhteistyöhön ja työnjakoon liittyvät keskustelut ja kirjaamiset kannattaa tehdä yhteistyönä yhteisön kesken. Kollektiivinen tietoisuus omasta ja toistemme rooleista on perusta sujuvalle yhteistyölle, yhteiselle arviointikeskustelulle ja toiminnan kehittymiselle.

 

Vastuun käsite

Aluksi kannattaa varmistaa yhteinen tulkinta vastuun käsitteestä. Usein vastuu ymmärretään tekoina tai tehtävinä, jolloin päädytään perinteisiin tehtäväpohjaisiin kuvauksiin (minun / sinun tehtävät). Oikeudessa ihminen vastaa tekojensa seurauksista. Samoin työyhteisössä ihmisten pitäisi ottaa vastuuta seurauksista – tuloksista – vaikutuksista.

 

Vastuun kantaja ei ole se ihminen, joka tekee työt yksin vaan usein vastuut edellyttävät muiden osallistumista. Vastuullisuutta on olla aloitteellinen ja huolehtia että vastuu toteutuu.

 

Millaista vastuuta tässä työyhteisössä on tarjolla? Mistä esimies on vastuussa? Vastuista keskusteleminen ja sopiminen luo perustan joukkuepelille ja yksilöiden ammatti-identiteetille.

 

Vastuiden ymmärtäminen ja kirjaaminen

Vastuun kuvaus on siis työstä syntyvien seurausten kuvausta. Kuvaus vastuusta jättää keinot vastuun kantajan valittaviksi. Vastuun ymmärtäminen ei ole yksiselitteistä ja siksi vastuuta kuvattaessa kannattaa vastata myös joihinkin seuraavista kysymyksistä:

 

  • Millä perusteella onnistumista arvioidaan? Millaiset mittarit, tunnusmerkit tai keiden mielipiteet ovat hyödyksi, kun onnistumisesta keskustellaan?
  • Mikä tekee vastuun kantamisesta haastavaa? Kirjataan aitoja esimerkkejä arjesta. Haasteiden kuvaus auttaa ymmärtämään työn vaatimuksia esim. osaamisen suhteen.
  • Keiden kanssa haasteet voitetaan ja tavoitteet saavutetaan? Millaiseen joukkuepeliin vastuu velvoittaa?
  • Millaisia konkreettisia tuotoksia tai dokumentteja vastuun kantaja tuottaa?
  • Millainen osaaminen korostuu vastuun kantamisessa?
  • Millaiset valtuudet vastuun kantajalla on ja mistä haetaan lisää valtuutusta?

 

Roolikuvaus on onnistunut, jos esimerkiksi yhteistyökumppani toisesta työyhteisöstä ymmärtää vastuun ja kiinnostuu keskustelemaan tekstistä. Mitä useammin vastuista keskustellaan, sitä parempia kuvauksista tulee. Toisaalta tarpeet muuttuvat ja yhteisö voi tarvita vastuiden päivitystä ja uusien vastuiden kantajia.

 

Roolien julkisuus, ”läpinäkyvyys ” on tärkeätä vähintään yhteisön sisällä. Selkeät vastuut ovat hyödyksi myös yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

 

”Jos rooleista sovitaan kahden kesken esimiehen kanssa, niin millaiseen työkulttuuriin päädytään?”

 

Walk the Talk Oy

Walk the talk – "Puheista tekoihin" – on organisaatioiden muutoshallintaan ja menestyvien työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut yhtiö.

Ota yhteyttä

Timo Matikainen
Helsinki

puh + (358) 40 518 4948
e-mail timo.matikainen@walkthetalk.fi